Polityka Prywatności

 
 
 1. Obowiązek informacyjny.

 2. Administrator danych oraz informacje kontaktowe
  Administratorem danych jest firma Run4Fun.pl, wpisana w ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem P/044120/07, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 852-225-85-17 oraz REGON: 320341986.
  Adres do korespondencji: Run4Fun.pl, ul. Rakowiecka 65-67, 50-422 Wrocław
  Formularz kontaktowy: https://www.run4fun.pl/kontakt


   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  • rejestracja konta w sklepie www.run4fun.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*
  • dokonanie zakupu – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
  • rezerwacja towaru – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
  • otrzymywanie informacji o dostawach na podany e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • otrzymywanie informacji o produktach i wydarzeniach na podany e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • otrzymywanie informacji dotyczących ofert Run4Fun.pl (na podany e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • przetwarzanie informacji dotyczących geolokalizacji w związku z prezentacją oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • profilowanie dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • rozpatrywanie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • zabezpieczenie ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   Okres przez który dane będą przetwarzane
  • rejestracja konta w sklepie www.run4fun.pl – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
  • zakup towaru i sprawozdawczość finansowa – do czasu jaki jest niezbędny dla celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych
  • rezerwacja produktu – do momentu złożenia zamówienia na rezerwowany produkt lub rezygnacji z rezerwacji
  • informacje o produktach i wydarzeniach przesyłane na podany e-mail – do czasu wycofania zgody
  • informacje dotyczących ofert Run4Fun.pl na podany e-mail – do czasu wycofania zgody
  • wykorzystywanie geolokalizacji w związku z prezentacją oferty – do czasu wycofania zgody
  • profilowania dla celów dostosowania oferty – do czasu wycofania zgody
  • rozpatrywania reklamacji – do przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym
  • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym

  Odbiorcy danych
  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Run4Fun.pl, jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

  Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Profilowanie
  Na podstawie informacji historycznych tj. kupowanych lub rezerwowanych produktów, przeglądanych materiałów na stronie www.run4fun.pl oraz informacji zamieszczonych w profilu, będziemy w sposób zautomatyzowany prezentowali Ci spersonalizowaną ofertę np. informacje o produktach, które mogą Cię zainteresować w przyszłości, spersonalizowaną treść sklepu, itd.

 3. Ciasteczka (pliki cookie).
 4. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

  Czym są ciasteczka (pliki cookie)?
  Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu.

  Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?
  W przeglądarce internetowej dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości.

 5. Pliki logu.
 6. Podczas każdej wizyty w sklepie internetowym Run4Fun.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

  Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla użytkownika sklepu Run4Fun.pl, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na sklep Run4Fun.pl, np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do sklepu poprzez przeciążenie zapytaniami.

 7. Analiza internetowa.
 8. Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługę Google Analytics.

  Google Analytics
  Sklep Run4Fun.pl wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych, Google Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 9. Bezpieczna transmisja danych.
 10. Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych stosujemy protokół SSL (Secure Socket Layer).